قوانین و حریم خصوصی کاربران

سایت سلگرام، حریم شخصی اعضاء و بازدید کنندگان را محترم می شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی اعضاء و بازدید کنندگان خود پایبند است. ما هیچگونه اطلاعات شخصی شما را در هنگام بازدید از سایت جمع آوری نمی کنیم، مگر اینکه شما، آن اطلاعات را در فرم عضویت سایت و یا فرمهای دیگر در اختیار ما قرار دهید. شما می توانید مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای حفظ ارتباط ما و شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


استفاده از اینستاگرام

  • سلگرام از اطلاعات شخصی همه کاربران حفاظت خواهد کرد.
  • سلگرام طبق قوانین اینستاگرام هیچگونه دسترسی به پسورد اکانت اینستاگرام شما ندارد.
  • زمان ثبت فروشگاه تمامی دسترسی های که اینستاگرام به فروشگاه سلگرامی شما می دهد قابل مشاهده و تایید است.

تغییر در قوانین و مقررات سایت

سایت سلگرام حق تغییر قوانین و مقررات را در هر زمان که لازم بداند، دارد. ما به شما توصیه می کنیم که به صورت دوره ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید. پس از هر تغییر فرض ما بر این است که شما آن تغییر را پذیرفته اید. نسخه قابل استناد این سند آخرین نسخه موجود در سایت خواهد بود.