قوانین کاربری

به عنوان کاربر عادی باید تعهدات زیر را به یاد داشته باشید.

  • خریدار موظف است هنگام سفارش محصول تمامی فیلدهای اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و..را صحیح وارد نماید.
  • اگر خریدار فیلد آدرس را اشتباه وارد کرده باشد کالا برای فروشنده برگشت خواهد خورد و هزینه ارسال مجدد محصول به عهده خریدار خواهد بود.
  • چنانچه کالایی درون جعبه و یا بسته بندی خاصی می باشد، خریدار ملزم به باز کردن بسته هنگام تحویل گرفتن آن و بررسی آن می باشد.
  • حل اختلاف و داوری بین خریداران و فروشندگاه به عهده لایکیت می باشد.

تحویل کالا

تحویل کالا به خریدار، با ارائه سند تحویل کالا که شامل موارد زیر باشد اثبات می‌گردد:

  • تعداد و مشخصات کالا
  • تاریخ تحویل کالا
  • نشانی گیرنده کالا
  • نام و امضای گیرنده کالا مبنی بر دریافت کالا

لغو خرید

  • اگر خریدار از خرید کالا صرف نظر نموده و خواهان استرداد مبلغ مبادله، پیش از اقدام فروشنده برای ارسال کالا باشد خریدار می تواند درخواست کنسلی بدهد و در صورت موافقت فروشنده مبلغ به حساب خریدار بازگردانده خواهد شد.